Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur, Marjolein van Gelsdorp (tel. 035-6911278 of e-mail m.vangelsdorp@proceon.nl)

Tijdens deze kennismaking hoort u welke visie wij op onderwijs hebben en hoe wij les geven. U krijgt een rondleiding door de school, ook door de lokalen van de naschoolse opvang en tevens kunt u alle vragen stellen die u hebt.
Na afloop van dit gesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u, helemaal ingevuld, retour sturen naar de school. Daarna krijgt u een bevestiging dat het formulier is ontvangen en of uw kind definitief geplaatst is.

Onze schoolgids kunt u nalezen op deze website, onder de link “algemeen”.


Kinderen van 3 jaar en 11 maanden kunnen, na een afspraak met de desbetreffende leerkracht, twee keer een ochtend - of middag - komen wennen in de groep. De leerkracht neemt minimaal een maand van tevoren telefonisch contact met u op, om deze afspraken te maken.

Op de laatste woensdag van het schooljaar vindt de groepswisseling plaats. Dan mogen alle kinderen alvast een kijkje gaan nemen bij hun nieuwe juf of meester. Ook alle kinderen die in het nieuwe schooljaar voor het eerst bij ons op school starten, zijn die ochtend welkom.

Is uw kind bij aanmelding ouder dan 4 jaar - en bezoekt het dus al een andere basisschool - dan horen we graag van u welke school dat is en de reden waarom u uw kind bij ons aanmeldt. Wij nemen altijd contact op met de desbetreffende school.
Verder neemt de Intern Begeleider bij deze leerling een begintoets af, om te zien op welk niveau het kind functioneert. Aan de hand van alle gegevens bepalen we dan of deze school het onderwijs kan bieden die uw kind nodig heeft. 

 

AlgemeenBekijk meer nieuws

Leren met elkaar !