Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

MR

Beste ouder/verzorgers,

We willen ons graag even voorstellen. Wij zijn de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool Kwartellaan.

Namens de ouders zijn dit:

- Dennis van de Vijver (vader van Sanne in groep 4B/5B en Lotte in groep 8)

- Karen Heinsman (moeder van Jelle in groep 7, Bente in groep 5A en Mara in groep 1/2A)

Namens het personeel zijn dit:

- Mariël Schreurs-Bosselaar (juf van groep 3B en 8)

- Matijs de Vries (meester van groep 7)

Zeven keer per schooljaar vergaderen we, waarbij de directeur ons informeert over zaken die spelen op school. Vorig jaar is bijvoorbeeld veel gesproken over de (toekomst van de) tussenschoolse opvang. Dat heeft geleid tot het invoeren van een automatische incasso. Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Het bestuur en de directie nemen de besluiten over school. De MR heeft als taak om mee te denken en te controleren waar nodig. 2 Voor ouders is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Bij klachten of incidenten (maar natuurlijk ook bij complimenten) kunt u naast de leerkracht de directeur aanspreken. De MR kan aanspreekpunt zijn voor zaken omtrent de organisatie van het onderwijs en heeft als doel mee te denken over verbetering van het onderwijs(proces). We willen daarbij oplossingsgericht te werk gaan en suggesties bespreken die het onderwijs op de Julianaschool verder zouden kunnen verbeteren. Mocht u ons willen benaderen, dan kan dat als u ons tegenkomt op school, of per e-mail op mr.julianakwartellaan@proceon.nl. We zullen uw opmerking dan in de vergadering bespreken en contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet, Dennis, Karen, Mariel en Matijs

Notulen:

OudersBekijk meer nieuws

Leren met elkaar !