Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

Identiteit

De Julianaschool Kwartellaan is een open, christelijke basisschool in Bussum Zuid. 

Wij geven onderwijs vanuit christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen. Onze identiteit is te herkennen in de manier waarop we met de leerlingen en elkaar omgaan en de waarden en normen die we hanteren. Vanuit onze levensvisie willen wij de leerlingen verdraagzaamheid, behulpzaamheid en aandacht en respect voor elkaar bijbrengen.

Wij gebruiken de methode "Trefwoord" voor de lessen levensbeschouwing. Deze methode werkt met levensthema’s, waarbij wereldse verhalen en bijbelverhalen elkaar afwisselen en aanvullen. 

We besteden ook aandacht aan andere culturen en godsdiensten. We gebruiken hiervoor de leskisten die zijn ontwikkeld dooArkade. Hierbij hoort ook een bezoek aan verschillende gebedshuizen.  SchoolBekijk meer nieuws

Leren met elkaar !