Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

Identiteit

De Julianaschool, locatie Kwartellaan is een open, christelijke basisschool in Bussum Zuid. We leven en werken vanuit een christelijke levensovertuiging.

Heel concreet uit het christelijk karakter zich op onze school in de dagopening. Daarbij maken we gebruik van de godsdienstmethode “Trefwoord”. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen ervaren dat bijbelverhalen en bijbelse thematieken met hun eigen leven te maken hebben. Ook voor kinderen die niet van huis uit bekend zijn met de bijbelse verhalen, is deze methode zeer toegankelijk.

Wij schenken ieder jaar duidelijk aandacht aan de christelijke feesten. De diensten die we samen met de kerk vorm geven, zijn een vast onderdeel van onze geloofsuiting.

Daarnaast willen wij onze christelijke identiteit tot uiting laten komen in de hele sfeer in de school en door de manier van omgaan met elkaar. Als school dragen wij bij tot de persoonlijkheidsvorming van de kinderen in christelijke zin. Vanuit de Bijbel leren wij dat onze omgang met elkaar uitgaat van openheid, eerlijkheid en trouw.

 Vanaf groep 6 bespreken we de verschillende wereldgodsdiensten uitgebreider, zodat de kinderen een breed beeld krijgen.

Christen zijn is een bepaalde houding in het leven. Deze wordt met name geaccentueerd door het streven naar een opvoeding waarin de volgende aspecten naar voren komen:

Ø elkaar duidelijk maken op welke normen en waarden het aankomt.

Ø samen komen tot een leerzame ontmoeting met de wereld door verhalen, waaronder bijbelverhalen.

Ø samen leven, samen vieren.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken vanuit de christelijke invalshoek is welkom op onze school.

SchoolBekijk meer nieuws

Leren met elkaar !