Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

Kunst en Cultuur

We geven het kunstonderwijs een duidelijke plaats in ons (les)aanbod, omdat we ook deze kant van de ontwikkeling van kinderen willen benadrukken en aanspreken.

Kunst en cultuuronderwijs valt uiteen in meerdere deelgebieden: beeldende, dansante, dramatische, literaire, muzikale en audiovisuele vorming. Ook omgaan met cultureel erfgoed en mediawijsheid horen hiertoe. Wij besteden ieder schooljaar specifieke aandacht aan twee van deze deelgebieden.

Bij elk deelgebied wordt een projectaanbod gezocht. Dit kan een geïsoleerd project zijn, maar het kan ook een samenhang hebben met een van de andere vakgebieden die wij op school aanbieden. Kunst en cultuur wordt in ieder geval geïntegreerd in de vier jaarlijkse schoolbrede thema’s.

Wij zoeken naar een aanbod waarbij onze leerlingen op een actieve manier (zelf doen) maar ook op een passieve manier (door middel van excursies naar musea of tentoonstellingen) in aanraking komen met kunst en cultuur.

Op school zijn twee Intern Kunst - en Cultuurcoördinatoren (ICC-ers) aanwezig die, naast het organiseren van de kunstactiviteiten, een leidende rol heeft bij het ontwikkelen en borgen van het kunst en cultuurbeleid van de school.

SchoolBekijk meer nieuws

Leren met elkaar !