Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

Techniek

Het doel van dit onderwijs is de leerlingen te leren omgaan met de wereld om hen heen. Dit betreft de directe omgeving (mens, plant en dier) maar ook natuurkundige verschijnselen (bijv. geluid, energie, weer en klimaat). De leerlingen leren relaties te leggen tussen de werking, vorm en materiaalgebruik van (technische) producten en ze te leren oplossingen te vinden voor technische problemen.

Vandaar dat het vak Wetenschap en techniek een structurele plaats binnen het lesaanbod op school heeft.

Om het doel te bereiken werken we, vanaf groep 3, met de methode Natuniek. Met deze leergang zijn de kerndoelen voor techniek en wetenschap gewaarborgd.

De invalshoeken bij het vakgebied wetenschap en techniek zijn: constructie, communicatie, transport en productie.

Naast het doornemen van theorie, gaan de kinderen vooral zelf aan de slag met opdrachten uit bovenstaande invalshoeken. Er wordt gewerkt volgens de technische cyclus: ontwerpen – maken – gebruiken – evalueren - ontwerpen.

De opdrachten en/of onderzoeken hebben vooral betrekking op onderwerpen en voorwerpen uit de leefwereld van de kinderen. De kinderen oefenen met ontwerpopdrachten, waarin een oplossing moet worden bedacht voor een technisch probleem. Onze ervaring is dat het enorm motiverend werkt voor leerlingen als ze zelf allerlei zaken kunnen ontdekken en uitwerken.

Door middel van toetsing brengen we de ontwikkeling van de leerlingen in kaart.

 

Naast de methode Natuniek maken we gebruik van lesmappen en ontdekdozen.

In de vier jaarlijkse schoolbrede thema’s heeft het onderdeel wetenschap en techniek inmiddels een vaste plaats gekregen.

 

Wij zijn onderdeel van een netwerk met scholen die veel doen met techniek. Juf Charlotte, onze techniekcoördinator heeft op de site van dit netwerk omschreven wat wij doen op school. Kijkt u eens op: www.iederkindeentalent.nl/netwerkschool/julianaschool

 

 

SchoolBekijk meer nieuws

Leren met elkaar !