Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

kind1 111959419123

Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:30 uur. Ziekmelden kan via onze Parro-app, maar kan ook telefonisch. Het telefoonnummer van de school is 035-6911278. Wij vragen u vriendelijk om bezoekjes aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. 

kind2 111959418790

Gezond eten op school

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten: rond 10.00 uur en tussen de middag.

De gezondheid van onze leerlingen vinden wij belangrijk en daarom vragen wij u om uw kind gezonde tussendoortjes en lunch mee te geven. U vindt ons voedingsbeleid bij de Algemene informatie.

Voorbeelden van gezonde tussendoortjes, lunch en traktaties vindt u o.a. op de website van het Voedingscentrum:

https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool

GS 111928319173

Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in: EU Schoolfruitprogramma en Smaaklessen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

kind4 111959418743

Hulp op school

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. Ouders die op school willen helpen, ontvangen wij daarom graag. Denk aan hulpouders, biebouders, klassenouders of ouders die kleine groepen begeleiden in bijvoorbeeld het automatiseren van rekenvaardigheden. Laat het ons weten als u zich graag wilt inzetten voor de Julianaschool Kwartellaan.

MR 111922672808

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vergadert 7 keer per schooljaar, waarbij de directeur ons informeert over verschillende zaken die spelen rondom de school. De MR heeft als taak om mee te denken en te controleren waar nodig. We willen daarbij oplossingsgericht te werk gaan en suggesties bespreken die het onderwijs op de Julianaschool verder zouden kunnen verbeteren.

 

Mocht u ons willen benaderen of willen deelnemen aan de MR, dan kan dat als u ons tegenkomt op school, of per e-mail op mr.julianakwartellaan@proceon.nl

 

DSC 111943362909

Ouderraad (OR)

De OR houdt zich bezig met het organiseren van verschilende dingen rondom de school. Het organiseren van activiteiten en projecten is zeer uiteenlopend: op cultureel en onderwijskundig gebied, bij excursies en sportdagen en uiteraard bij alle feestelijkheden rondom Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Dit alles kan dankzij de ondersteuning van vele betrokken ouders en we zijn verheugd als we dat zo kunnen houden.

 

Om goed te kunnen functioneren zijn we mede afhankelijk van uw reacties. Heeft u suggesties of wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar or.julianaschoolkwartellaan@proceon.nl.

iStock 111844153784

Klachtenroute

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Klachtenregeling